Polityka prywatności aplikacji mobilnej
Wulkanowy Dzienniczek

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Wulkanowy Dzienniczek (zwanej dalej „Aplikacją”).
  2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  3. Aplikacja służy do odczytywania danych ze strony internetowej dziennika elektronicznego UONET+. W celu zapewnienia wysokiej jakości usługi, pobrane informacje zapisywane są lokalnie na urządzeniu Użytkownika.
  4. Aplikacja w celu ciągłego udoskonalania jakości usługi i do celów statystycznych zbiera za pomocą usługi Firebase Crashlytics i Firebase Analytics dane takie jak:
  5. Użytkownik ma prawo usunąć wszelkie dane zapisywane lokalnie na urządzeniu poprzez odinstalowanie Aplikacji lub w ramach ustawień Aplikacji. Jednakże nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych za pomocą usługi Firebase Analytics.
  6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji.
  7. Staramy się zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z aplikacji mobilnej. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie zdarzenia dotyczące naruszeń bezpieczeństwa przekazu informacji, w tym np. podejrzenia dystrybucji plików zawierających szkodliwe oprogramowanie i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: wulkanowyinc@gmail.com.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.